Home

Samen werken aan leefbaarheid

 

Leefbaarheid maken we samen

 

 

Leefbaarheid maken we samen. Voor een fijnere leefomgeving

met meer sociale verbondenheid. De provincie Gelderland maakt

er werk van, maar kan niet zonder uw inzet.

 

 

Subsidie

De Provincie wil een leefomgeving die beter aansluit bij de wensen van bewoners. Samenwerken aan de eigen omgeving verbindt. Zelf weet je het beste wat het meest aan de leefbaarheid bijdraagt.Heeft u samen met minimaal 4 andere bewoners een plan om uw eigen buurt of wijk te verbeteren? Dan komt u vanaf 1 januari 2017 weer in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €25.000.

 

Het gaat om initiatieven die de leefomgeving beter laten aansluiten bij de wensen van bewoners, activiteiten die de leefbaarheid verbeteren én de verbondenheid tussen mensen versterken. Initiatieven gericht op de integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning horen hier bij.

 

Ondersteuning

Ook initiatieven die niet voor subsidie in aanmerking komen, worden gestimuleerd via kennisuitwisseling en advies. Denk hierbij aan:

 

  • Initiatieven waarbij sociale ondernemingen en bedrijven uit het MKB betrokken zijn
  • Initiatieven gericht op het in stand houden van ontmoetingsplekken, daar waar het voorzieningenniveau onder druk staat
  • Initiatieven die zich richten op het betrekken van jongeren bij lokale planvorming
  • Initiatieven die zich richten op een nieuwe verhouding tussen burger en overheid

Klik hieronder om jezelf aan te melden voor het laatste nieuws

 

Klik hieronder om een (ondersteunings-) vraag te stellen aan de leefbaarheids-alliantie

In contact met elkaar op leefbaarheid.gelderland.nl

 

Dit forum biedt voorbeeldprojecten en de mogelijkheid om van anderen te leren. Op dit forum vind je inspiratie, en kun je professionele ondersteuning krijgen bij het opstellen of uitvoeren van je plannen of bij de samenwerking met anderen.

Agenda

 

Voor de inwoners van Gelderland, worden diverse activiteiten georganiseerd.

 

SUBSIDIE

Samen werken aan leefbaarheid

 

Leefbaarheid maken we samen. Voor een fijnere leefomgeving waarin we ons meer verbonden voelen met elkaar.

Heeft u het gevoel dat het met u wel goed gaat, maar met de samenleving slecht? Of dat het beter kan? Heeft u ideeën voor een gezamenlijke activiteit die de leefbaarheid verbetert?

Dan kunt u wellicht subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland.

Activiteiten die bewoners zelf uitvoeren komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75% met een bedrag tussen 10.000 en 25.000 euro. Daarmee mikt de provincie op de wat grotere plannen die vaak niet voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komen. U kunt bijvoorbeeld denken aan het opzetten van een stichting om een gezamenlijke voorziening, zoals een dorpswinkel, open te houden en te beheren, of aan een initiatief om gezamenlijk maaltijden te bereiden voor ouderen. Vanaf 1 januari 2017 is hier €1,3 miljoen voor beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Samenwerken aan de eigen leefomgeving verbindt!

 

Wilt u zich voorbereiden op een aanvraag, lees dan de samenvatting van de subsidieregels en tips op https://www.gelderland.nl/Leefbaarheid,-ondersteuning-van-bewonersinitiatieven-op-gebied-van-leefbaarheid-en-sociale-samenhang